Contact Us

Contact Info

Patel Shikshan Prashikshan
Mahila Degree College Plot/Khasra No. 12 &n13 Vill. Bheeta Ramsen, P.O.Naghara Dist. Basti, 272002, (Uttar pradesh)

Contact: +91-9838899080 Contact: +91-9450815010

Contact Form